tisdag 5 april 2011

Praktikanterna från Ljusdal på vift i stan...

Efter att ha gått runt i centrala Gävle idag har vi stött på många olika byggnader både från 1500 talet och framåt. Typiska hus i vårt län är de som byggdes i mitten på 1800 talet. När vi gick mot södra sidan av Gävle kom vi in i någonting som kallas för gamla Gävle, där alla hus sitter ihop och var ovanligt små enligt oss. Husen har tegel och plåttak med träpanel på husväggarna, även färgerna var olika för att skapa en sorts charm så att inte alla husen skulle se likadana ut.
Vissa fönster hade ett föremål gjort av speglar så om man stod inne i huset så kunde man se när folket utanför gick förbi, det kallades för skvallerspegel.


När vi sen kom ut ur gamla Gävle börja vi gå in mot centrum där vi fick se slottet, rådhuset, stadshuset, stadshotellet, järnvägstation, gamla brandstationen och andra byggnader. Längs gågatorna fanns något som kallades för allé och det är när träden står på var sin sida, som en slags inramning av tillexempel en gågata. Under förmiddagen har vi även fått lära oss om stadshistorien, vilket var spännande och intressant för nu kommer man att se på byggnader på ett annat sätt.


Vi fick en fråga av Joel Ringh som vi skulle fundera på och det var ” Varför behålls vissa byggnader under en längre tid medans andra rivs ner”. Det vi kom fram till var att vissa byggnader i staden Gävle har en historia bakom sig som ska bevaras. Jämför man en äldre byggnad med en ny så ser man att de inte matchar varandra för att de kommer från olika tider med olika moderniteter. Man tycker oftast att de nya byggnaderna inte är lika charmiga och fina som de äldre kan vara. Men kanske finns det en möjlighet i framtiden att någon människa kommer en dag och säger att den byggnaden som var ny på vår tid är den snyggaste för dem.

Emelie Östman, Martina Sjölund & Therese Olsson
Mediaprogrammet Slottegymnasiet Ljusdal


Inga kommentarer: