fredag 19 november 2010

Byggnadsvårdsbidrag ger tätt tak i Svågadalen

Gammelbyggningen med äldre tektegel på det västra takfallet.
Jag tänkte nu berätta om ett pågående ärende som kanske kan ge en liten bild av hur en renovering som beviljats byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen kan gå till: På hälsingegården Jons i Svågadalen i norra Hälsingland pågår arbetet att lägga om ett tegeltak på gårdens gammelbyggning. Huset är rödmålat och byggt i timmer i 1½ våning, men egentligen består det av två olika byggnadskroppar utan invändig förbindelse. Byggnaden är den enda i Svågadalen med två äldre brokvistar av Bjuråkersmodell och den har således ett högt kulturhistoriskt värde. Då tegeltaket läckte har fastighetsägaren sökt och tilldelats byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen för att lägga om tegeltaket. Du kan läsa mer om byggnadsvårdsbidrag här. Jag följer arbetet som antikvariskt medverkande.


Gammelbyggningen från gårdssidan med sina två brokvistar och ställningar för takarbetet.
Vid mitt besök hade Öhmans byggnadsvård plockat av tegelpannorna på det östra takfallet. Många tegelpannor var trasiga, men alla som är hela har sparats. Under tegeltaket fanns ett äldre spåntak som delvis var i dåligt skick. Det gamla spåntaket får dock ligga kvar, men kompletteras med ett skikt av oljehärdad masonit och på denna ska sedan ny läkt, dvs träribbor, spikas fast och därefter kan de gamla tegelpannorna läggas tillbaka. Då många tegelpannor var trasiga eller dåliga läggs nytt lertegel av traditionell modell på det västra takfallet, medan den östra taksidan förses med de tegelpannor som kan återanvändas från de båda takfallen. I detta fall valde man att lägga det äldre teglet mot gårdssidan då denna med sina välbevarade brokvistar har mest ålderdomlig karaktär.


Detalj av det gamla spåntaket under tegeltaket.
Som antikvarisk medverkande är jag  med och diskuterar igenom renoveringsarbetet innan allt startar, håller kontakt med fastighetsägare, byggentreprenör och Länsstyrelsen, dokumenterar vad som sker under renoveringen, diskuterar problem som dyker upp samt är med vid slutbesiktningen av arbetet när det är slutfört. Därefter beskriver vi allt som har gjorts i ett protokoll eller i en slutredovisning. Tack vare byggnadsvårdsbidrag har många fastighetsägare genom åren fått hjälp att rusta äldre byggnader, vilka annars kanske inte hade klarat sig. Snart är även gården Jons gammelbyggning i Svågadalen försedd med ett tätt yttertak som bör kunna hålla i många år framöver!

Glada miner vid besiktningen: Åke Gustavsson från Öhmans, fastighetsägaren Bernt Jons, Björn Åström från Öhmans samt Länsmuseets representant (dvs jag). Bakom kameran dolde sig dessutom Erik Andersson från Öhmans.
Jag återkommer med mer bilder från gården Jons i Svågadalen när slutbesiktningen har varit.

Inga kommentarer: