torsdag 28 oktober 2010

Sal i mangårdsbyggnad, Gästrikland

Under v. 42 var jag ute på ett rådgivningsbesök i Gästrikland och det visade sig att gårdens sal var en riktig skatt! Det var ungefär som om att tiden hade stått stilla sen 1800-talets slut.

Salen innehar detaljer med stor autencitet som snickerier, tapeter, färgsättning, takmålningar, gipsrosett, m.m. Enligt Ingela Broström, länsstyrelsen Gävleborg, börjar salens tapet komma ut på marknaden under 1880-talets andra hälft, men att den tapettypen först slår igenom på 1890-talet. Salen är väldigt modern för sin tid.

Se foton!Inga kommentarer: