tisdag 19 oktober 2010

Hurra för vårt museum!


Vet du om att museibyggnaden i Gävle precis har fyllt 70 år? Det var nämligen hösten 1940 som dåvarande Gävle museum slog upp portarna. Museibygget hade möjliggjorts genom en mycket stor donation som makarna John och Antonie Rettig testamenterade till Gävle stad. I donationen ingick även en stor konstsamling som utgör en viktig del av den äldre konst som finns och visas på Länsmuseet. Staden hade fått noggranna instruktioner om hur det nya huset skulle se ut. Det skulle nämligen uppföras som en kopia av Antonie Rettigs syster Sophie Louise von Plessens palats i Köpenhamn. Uppdraget att genomföra museiplanerna gick till Gävles dåvarande stadsarkitekt Sven Wranér som i nära samarbete med museets förste chef Philibert Humbla planerade byggnaden.

Det var en för sin tid mycket modern museibyggnad som premiärbesökarna mötte för 70 år sedan med stora ljusa salar, hiss och med ett värme- och ventilationssystem anpassat till de föremål som skulle förevisas där. I huset fanns även bostad för museichefen samt rustmästaren, dvs vaktmästaren som även hade till uppgift att renovera och sköta föremål i samlingarna. Då det var krigstid inreddes även ett stort skyddsrum i källarvåningen där det även fanns plats att skydda de värdefullaste museiföremålen om även Sverige hade blivit anfallet under andra världskriget. Huset uppfördes, i likhet med föregångaren i Köpenhamn, i holländsk nybarockstil med tegelfasader och branta tegeltak, men fönsterplaceringen anpassades till byggnadens funktion som museum.

Under de 70 år som gått har byggnaden genomgått några större ombyggnader samt även en tillbyggnad bakåt, men i stort sett fyller den samma funktion som museibyggnad som avsikten var från början. Skillnaden är dock att den då endast var ett museum för Gävle stad, medan den sedan 1970-talets slut är ett länsmuseum för hela Gävleborgs län. Gå gärna runt och titta på byggnaden vars fasader och interiör innehåller många spännande och intressanta detaljer.

För Länsmuseets personal, tidigare anställda, styrelse och Gävle musei vänners styrelse hölls i fredags en jubileumsfest i 1940-talsstil som hämtat inspiration från invigningsfesten för 70 år sedan. I vimlet av festklädda syntes många flugprydda herrar och damer med tidsenliga avancerade håruppsättningar. Även musiken under kvällen var hämtad från 1940-talet.

För att ytterligare uppmärksamma detta jubileum har en rad olika programpunkter för allmänheten hållits i museet den senaste tiden och ett antal till återstår under hösten, se Länsmuseets jubileumsprogram som du hittar här. Passa även på att se den fotoutställning som finns att se i en av salarna i museets bottenvåning med bilder från museibygget och hur museet såg ut när det var nytt. Där kan du även lyssna på Philibert Humblas röst som med modern teknik för första gången förts över från äldre inspelningar. Kom och möt en ovanligt aktiv 70-åring med massor av ideer för framtiden!

1 kommentar:

Anders Norén sa...

Förebilden i Köpenhamn ligger på Kristianiagade 12, bara ett par kvarter norr om Österports station. Svenska Eniro har flyg- och gatubilder även över Köpenhamn, så huset kan beskådas även utan att behöva resa till Danmark. Museet är nu inte någon kopia av sin förebild, snarare än fri (och mycket stramare) tolkning, men visst finns likheterna. (Byggnaden ägs för övrigt av det danska läkareförbundet, därav det nuvarande namnet "Domus Medica".)