fredag 24 september 2010

Vad händer med Gamla Grand nu?


Som jag tidigare har berättat så har jag under senvåren och sommaren arbetat med en antikvarisk förundersökning i Gamla Grand. Arbetet från vår sida är avslutat nu. För den här gången kanske jag ska tillägga. Vårt arbete med att peka ut vari de kulturhistoriska värdena ligger är nu översänt till såväl fastighetsägaren som till Gävle kommun. Förhoppningsvis kan alla parter nu, med hjälp av vårt arbete, arbeta vidare med de förslag över ny hotellverksamhet, som inkommit.


Hela byggnaden har mycket höga kulturhistoriska värden. Dessa yttrar sig i såväl helhet som ner i detaljer. Det är sannolikt en lång resa fram till att ett nytt hotell står färdigt i byggnaden. En dialog ska föras mellan flera parter. Vad är möjligt att göra och vad är inte möjligt att göra? Hur påverkar dessa ändringar byggnadens historia, karaktär och därigenom värde? Många frågor ska besvaras innan man kan komma vidare!

Idag har jag träffat Gefle Dagblad på Gamla Grand för att ge en bild av mitt dokumentationsarbete. Återkommer med mer information när artikeln publiceras!

- Översta bilden visar utsikten från en av de forna sviternas balkonger. Dalapalatset på Södra Skeppsbron skymtar mellan det snirkliga räcket.

- I det röda rummet låg ursprungligen den privata matsalen. Tapeterna rekonstruerades av Duro vid den senaste stora interiöra renoveringen som ägde rum mellan 1982-1983.

- Ett av Gamla Grands mest påkostade rum är det forna musikkafét. Utanför de stora rundade dörröppningarna låg ursprungligen en öppen veranda med utsikt över ån. Verandan byggdes igen 1929.

- I den gröna salongen fanns ursprungligen ett kafé. Detta rum är oerhört välbevarat med kassettindelat tak, pilastrar, pelare och stuckaturer. Någon gång under årens lopp har dock den ursprungliga gyllenlädertapeten i lila och guld, målats över. Idag är dessa väggfält svagt rosafärgade. Vid renoveringen 1982-1983 undersöktes möjligheten till att får bort färgen. Då gjorde man valet att låta färgen sitta. Kanske är det idag tekniskt möjligt att få bort den, frågan är bara till vilket pris?

Inga kommentarer: