fredag 3 september 2010

Det är detaljerna som gör helheten!I våras blev jag kontaktad av Bostadsrättsföreningen Ungern belägen i centrala Gävle. De hade lite frågor kring hur de skulle göra med sina balkonger. Underhållet på räcken och smidesdetaljer var mycket eftersatt och inom föreningen rådde delade meningar om balkongerna skulle bevaras och restaureras eller om man skulle byta ut de skadade delarna mot nya.

Husen är, enligt uppgift från föreningen, uppförda under 1940-talet. Det var TCO som lät bygga husen till sina tjänstemän. De flesta ursprungliga detaljer som balkongräcken, blomlådor, smide, portar, entrétak och fönsterluckor finns ännu bevarade på huset och jag och kvinnan som ringde mig pratade lite kring dessa detaljers värde för hela fastigheten. Att det är just detaljerna som gör husen i föreningen! Hon skulle diskutera saken vidare under det närmast förestående styrelsemötet.

Det landade i att de ursprungliga balkongfronterna och husens smidesdetaljer i form av fönsterskydd och balkonglådor skulle bevaras och renoveras. Under sommaren har Hanells Entreprenad i Gävle utfört blästrings,- slipnings- och målningsarbeten på balkongerna och vissa av smidesdetaljerna. Lite arbete återstår ännu. Nästa vår ska föreningen ta hand om sina portar genom att låta slipa och lacka om dem. Det är roligt att se att en bostadsrättsförening arbetar så målmedvetet kring sin fastighet. På detta vis bevaras fastighetens karaktär, föreningen sparar pengar och hushåller med allas våra resurser genom att återanvända det redan befintliga.

Har ni andra exempel på lyckade renoveringar? Höra av er till oss och berätta!

Inga kommentarer: