tisdag 8 juni 2010

Uppföljning av debattartikeln

Igår sändes, på såväl Svt GävleDala som på Kulturnyheterna, en uppföljning av förra veckans inslag rörande det förvanskade huset på norr i Gävle. Gävle kommun vill nu arbeta hårdare med kontroll av fastighetsägarna och precis som vi vill de sprida kunskap kring varsamma förändringar, så att hela vår bebyggda miljö, med dess olika kvalitéer, kan bevaras.

Se gårdagens inslag, som sändes på Svt GävleDala och Kulturnyheterna här!

Inga kommentarer: