tisdag 1 juni 2010

Gamla parker får nya namn


Är träd och parker något att ta upp i en byggnadsvårdsblogg? Ja, det tycker i varje fall jag. Grönskan som finns i våra tätorter har stor betydelse för upplevelsen av hela orten och parkerna har ofta en intressant historia. I Ljusdal har kommunen valt att rusta upp två parker mitt i centrum och i samband med detta fick jag i uppdrag att skriva texter till informationsskyltar som ska sättas upp i parkerna.

I sökandet efter uppgifter om parkernas historia har jag gått igenom protokoll från 1900-talets början och hittat en hel del intressanta uppgifter om hur det gick till när båda parkerna anlades 1911. En upptäckt gjordes också i samband med detta arbete - de 99 år gamla parkerna har aldrig fått några officiella namn! Då två handelssläkter i Ljusdal gjort viktiga insatser i samband med att parkerna anlades beslutade kommunstyrelsen att dessa båda släkter skulle få ge namn åt parkerna. Så nu heter de Collinparken och Signeulparken och parkerna kan därigenom få starkare koppling till Ljusdals historia. Jättekul tycker jag! Mer om parkerna och dessa handelssläkter kommer att berättas på de nya skyltarna. Jag återkommer med mer uppgifter om återinvigningen av parkerna inom kort...

Inga kommentarer: