torsdag 17 juni 2010

Från handelsbodar till gallerior

Det skiljer 160 år mellan de här två husen. På Berggrenska gården fanns plats för handelsresande med häst och vagn. Parkeringshuset byggdes 1973 för Tempos bilburna konsumenter. 

Vill du veta mer om handelns byggnader genom historien? Kontakta erika.aberg@xlm.se för en stadsvandring.

Inga kommentarer: