tisdag 30 oktober 2012

Potatislov och välgörenhet


På gårdsplanen hos lantbrukare Jonsson i Tallåsen står tiotalet stora trälådor med potatis. Trots att det snöar ymnigt är drygt 20 skolbarn sysselsatta med att sortera potatisen efter storlek i de olika lådorna. De har fått ledigt, s.k. potatislov, för att hjälpa till med potatisen. Några har rätt dåliga skor och en elev är till och med barfota! Skolläraren kommer förbi för att tillse att arbetet löper på enligt planerna och samtala med Jonsson när en gårdfarihandlare försöker saluföra sina produkter som han har med sig i en stor väska. Plötsligt kommer två propert klädda personer in på gården. De företräder föreningen Ljusdals jultomtar som varje år anordnar en årsfest för allmänheten där utvalda fattiga barn tilldelas skor eller kläder. Genom besöket får föreningens styrelse nu en möjlighet att bilda sig en uppfattning om vilka elever som har störst hjälpbehov och vilka som i år bör komma ifråga för skor eller kläder...

Gårdfarihandlaren förevisar sitt varuutbud.
Biljett till Ljusdals jultomtars årsfest 1935.
Scenen ovan är påhittad, men det var ungefär så här som välgörenhet kunde gå till fram till mitten av 1900-talet. Detta fick även cirka 40 lärare uppleva igår, måndag 29/10, då Ljusdalsbygdens museum anordnade en workshop som började med ett rollspel med just den handling jag beskrivit här ovan. Det fortsatte sedan med olika stationer där deltagarna fick tips om användbara kulturhistoriska källor som de kan använda i undervisningen, exempelvis genom att nyttja arkiv, litteratur, äldre tidningar och internet mm. Vid en av stationerna fick lärarna även intervjua en nu 88-årig man som själv som 10-åring fick ta emot skor i gåva på detta sätt och på så vis direkt möta historien genom en person som verkligen var med om detta.

Skolläraren från Tallåsen.
Workshopen ingick som en del i lärarstudiedagen KulturSkoladialogen på Slottegymnasiet i Ljusdal där en lång rad olika kulturutövare och kulturinstitutioner deltog. Ljusdalsbygdens museum har lång erfarenhet av att arbeta praktiskt och levandegöra historia på detta sätt för skolelever i projektet Spåra tiden. Denna gång fick även jag förmånen att vara med och det var väldigt intressant och det gav även många tillfällen att diskutera ämnet kulturhistoria och olika källor med lärare.

Två av styrelsemedlemmarna i Ljusdals jultomtar.
Välgörenhetsföreningen Ljusdals jultomtar bildades 1891 och var verksam ända fram till 1986, men efter mitten av 1900-talet överlämnades inte gåvorna offentligt på samma utpekande vis längre. Deras arkiv finns nu hos Ljusdalsbygdens museum. Dagen var som helhet väldigt givande och gav en hel del perspektiv på hur man vid olika tillfällen har betraktat och behandlat personer som har haft det sämre ställt i samhället. Allt var nog inte bättre förr...

Inga kommentarer: