måndag 8 oktober 2012

Antikvarisk och affärsmässig rådgivning


Mellan 2004-2007 arbetade Länsmuseet ihop med Föreningen Hälsingegårdar i EU-projektet Rådgivning Hälsingegårdar - Antikvarisk/Affärsmässig. Ett 30-tal hälsingegårdsägare fick affärsmässig och antikvarisk rådgivning samt hjälp med att ta fram en affärsplan. Projektet var så framgångsfullt att vi 2007 vann pris som Årets Leaderprojekt.

Föreningen Hälsingegårdar har nu beviljats medel från Region Gävleborg till en nystart av konceptet. Och vad gör vi då, vi som arbetar som affärsmässiga och antikvariska rådgivare? Jo, vi hjälper ägare av kulturhistoriskt värdefulla hälsingegårdar med att hitta möjligheter till att affärsmässigt utveckla sina gårdar. Det är en process som är upplagd på flera möten där vi bollar idéer mellan varandra. Det är också träffar där vi för samman flera av våra kunder för att alla ska kunna ta del av och dela med sig av sina olika erfarenheter. Viktigt att komma ihåg är att det är gårdarnas kulturhistoriska värden och de historiska berättelserna som ska ligga som grund för de nya verksamheterna.

Bor du på en kulturhistoriskt värdefull hälsingegård och drivs av drömmar på hur gården kan utvecklas? Kontakta gärna oss!
Antikvarisk rådgivare: Ulrika Olsson, ulrika.olsson@xlm.se
Affärsmässig rådgivare: Birgitta Esbjörnsson, birgitta@esbjornsson.se

Inga kommentarer: