onsdag 17 oktober 2012

Hälsingegårdar i text, bild och föredrag


Nu har det kommit en ny intressant bok om hälsingegårdarna. Denna gång är det de sju världsarvsgårdarna och de som bor på dessa gårdar som står i fokus och boken har därför titeln 7 världsarvsgårdar i Hälsingland. Författare är arkitekt/byggnadsantikvarie Mimmi Göllas, Ovanåker och gårdsägare Stephanie Kristofers, Järvsö. I boken presenteras och beskrivs var och en av de sju gårdarna ingående med vackra fotografier av fotograf Lars Lööv, Ljusdal. Med boken vill författarna lyfta fram att gårdarna i högsta grad är levande miljöer och därför är människorna som lever och verkar på gårdarna tydligt närvarande såväl i text som på bild i boken.

Samtidigt påpekas att dessa sju gårdar är representanter för den byggnadskultur som återfinns i hela landskapet och de drygt 1000 hälsingegårdar med kulturhistoriska värden som finns kvar idag. Eftersom inte alla av de sju världsarvsgårdarna är öppna för besök innebär boken även en möjlighet att få se miljöer som annars inte visas för allmänheten och få en inblick hur det är att leva på en gård av detta slag.


Uppslag i boken med foton av Lars Lööv.
En annan möjlighet att få veta mer om hälsingegårdarnas kulturhistoria är genom att komma på den Världsarvkväll som anordnas idag, onsdag 17/10, på Ljusdalsbygdens museum i Ljusdal kl. 18:00-20:15. Föredraget handlar både om världsarvsförklaringen och väggmåleriet i landskapet från 1500-talet och framåt. Föreläsare är Ingela Broström; Länsmuseet Gävleborg, Lars Nylander; Hälsinglands museum och Anders Assis; Ljusdalsbygdens museum. Detta föredrag har tidigare hållits i Gävle och Hudiksvall och ikväll hålls det sista föredraget för denna omgång. Men har ni inte möjlighet att komma till Ljusdal ikväll, kommer vi säkert att återkomma med fler föredrag inom detta område vid andra tillfällen framöver.

Inga kommentarer: