måndag 16 maj 2011

Högintressant i Hög

Arkeologerna Inga Blennå, Katarina Eriksson och Elisabeth Sandqvist
med landsantikvarie Peder Mellander framför Kungshögen i Hög.

Nu under försommaren pågår en arkeologisk undersökning i den spännande kulturmiljön vid Högs kyrka. Länsmuseets arkeologer letar efter ledtrådar till den kultplats som föregick den kristna kyrkan. I området är stora gravhögar synliga. Förhoppningen är att hitta konstruktioner efter kultbyggnader under nuvarande marknivå och att datera några lämningar som syns ovan mark. Läs mer om projektet här och följ arbetet på arkeologernas blogg: http://www.arkeologigavleborg.blogspot.com/

Inga kommentarer: