måndag 23 maj 2011

Fönster - inte alltid glasklart

Genom ett fönster med blyspröjsade glasrutor letar sig solen in i den gamla byggnaden på en hälsingegård en vacker sommardag. Fönstret avtecknar sig mot trägolvet och hela rummet får en speciell karaktär genom de tunna glasrutorna som skiftar svagt i grönt och gult. Fönstren är utan tvekan väldigt betydelsefulla för hur både rummet och huset upplevs och att byta ut dessa ålderdomliga fönster mot helt moderna ärdet nog rätt få som skulle göra idag i en så välbevarad miljö som denna.
Men en byggnad behöver inte alls vara flera hundra år gammal för att fönstren ska ha betydelse för hur huset upplevs. Fönstren är ofta både till form och material typiska för den tid då de har tillkommit och vid en renovering av en byggnad är det viktigt att ta hänsyn till detta för att bevara hela byggnadens karaktär såväl utvändigt som invändigt. För någon vecka sedan anordnade Länsstyrelsen en temadag om just fönster på Bollnäs folkhögskola för personer som arbetar med dessa frågor på olika sätt. Föreläsare var Johan Lindblom från Uppsala fönsterhantverk som berättade om glasets utveckling och förevisade exempel på olika slags fönsterglas som finns att tillgå idag på marknaden. Modernt glas är idag helt slätt medan äldre glastillverkningsmetoder gav ett glas som ofta var lätt vågigt och därmed upplever man att det är mer liv i dessa fönsterrutor. Det nytillverkas dock fortfarande glas av detta slag på några få glasbruk i Europa och det används bland annat vid renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Nytillverkat glas som ej är helt plant.
Ett problem som särskilt diskuterades under temadagen var svårigheterna att få tag i fönsterglas till just hälsingegårdarnas äldre byggnader vilka ofta är mycket tunna och utförda i många olika kulörer. Många gånger har det tidigare ofta funnits äldre glasrutor sparade på gårdarna, men det börjar nu bli allt mer svårt att få tag i lämpligt glas. Ett alternativ som diskuterades var att ett antal fönsterhantverkare skulle kunna gå samman för att specialbeställa passande glas vid något av de få glasbruk i Europa som fortfarande kan tillverka glas av detta slag. Under föreläsningsdagen fick vi även veta mer om modernare glasfönster och olika sätt att utforma fönsterrutor som bättre står emot exempelvis ljud, inbrott, brand och sol.
Blyspröjsat fönster med glasrutor i många olika kulörer.
Mer om fönsterglasets historia kan du läsa i boken "När husen fick glasögon" skriven av Ingemar Lundkvist och utgiven på Carlssons förlag 1988 eller i det informationsblad om fönster som du finner tillsammans med en rad andra rådgivningsblad på Länsmuseet Gävleborgs hemsida.

Inga kommentarer: