fredag 1 mars 2013

Grand Hotel öppnas idag!Idag är en stor dag i Gävle, Grand Hotel slår upp sina portar efter att ha vilat hotellvila sedan 1940-talet. Arbetena med hotellet har pågått i mer än ett år. Under de senaste veckorna har arbetena intensifieras, för att bli klara i tid. Så sent som för en vecka sedan låg markytan framför hotellet helt öppet med synlig armering och värmerör. Igår när jag cyklade förbi var stensättningen av ytan färdig! Gestaltningen av Börsplan, som är hela den öppna platsen precis norr om hotellet, färdigställs senare i år.

Länsmuseet hade en roll som antikvarisk sakkunnig precis i början av arbetena, då en del rivningsarbete gjordes inne i byggnaden. Vi dokumenterade äldre spår som kom fram. Redan 2010 utförde jag en antikvarisk förundersökning av byggnaden. Det var inför att de första planerna på att åter öppna upp byggnaden som hotell började ta form som Gävle kommun ställde krav på ett sådant arbete. För att helt enkelt få bättre kunskap om vilka värden som fanns kvar och var bevarandevärda i byggnaden. Det är så roligt att se att hela det här stora hotellprojektet nu har nått sitt mål! Visserligen återstår lite arbeten innan det hela är helt klart, men till största del är byggnaden färdigställd!


Efter lunchen gick jag och en kollega till hotellet. Här ser ni baren som vetter mot Gavleån. I fonden syns Einar Forseths väggmålning från 1930, tillkommen efter att den öppna verandan byggdes igen likt dagens utförande.

Ni kan gå in på det HÄR inlägget som jag skrev i oktober 2011, då det stod klart att det var Elite Hotels som köpt Grand Hotel. I det inlägget finns länkar tillbaka till flera äldre inlägg om byggnaden och dess historia. Läs vad Arbetarbladet skrev idag, HÄR och HÄR.

Inga kommentarer: