måndag 13 februari 2012

Snart snurrar vattenhjulet vid Ersk-Mats igen...

Gårdsplanen vid Ersk-Mats med stallet och de två bostadshusen insvepta i en gråkall dimma.
I den allra nordligaste delen av Hälsingland, 13 kilometer nordväst om Hassela tätort i Nordanstigs kommun ligger Ersk-Mats, en ensamgård anlagd på 1770-talet av ättlingar till de svedjefinnar som slog sig ned i dessa trakter kring år 1600. Gården förvaltas numer av en kommunal stiftelse och den visas som en öppen visningsgård under sommarhalvåret. Trots gårdens ensliga läge lockar den årligen över 10000 besökare som kommer för att uppleva tystnaden och gårdens ålderdomliga karaktär. Ersk-Mats är av riksintresse för kulturmiljövården samt är även skyddad som byggnadsminne. Ett av bostadshusen var för övrigt med i vår julkalender, se porten HÄR och ett av rummen HÄR.

Vattenverket med provisoriskt tak över vattenhjulet.
Under de senaste åren har jag varit till Ersk-Mats ett antal gånger i samband med olika renoveringsprojekt som har bedrivits där. Det senaste projektet har berört vattenverket som ligger vid en liten bäck cirka 700 meter söder om gården. Genom en anlagd damm kunde vatten samlas för att via en träränna ledas till ett stort vattenhjul av trä som kunde driva en rad olika slags mekaniska anordningar. I detta vattenverk finns ett kvarnhjul, en linhammare, en linskäkt samt en spånhyvel. Eventuellt kan det ursprungligen även ha funnits en såg i byggnaden. Anläggningar av detta slag fanns på mängder av platser längs vattendrag i Hälsingland under 1700- och 1800-talen. Ett antal vattendrivna anläggningar finns kvar runt om i landskapet, men det är idag ytterst få som fortfarande kan drivas med vatten och där det är möjligt att uppleva tekniken i full drift.
Kugghjul av trä som driver utrustningen i vattenverket. Axeln är här tillfälligt demonterad.
Sedan vattenverket på Ersk-Mats slutade användas under 1900-talets första hälft gick förfallet fort och på 1980-talet återstod endast en ruin av byggnaden. Då vattenverket ansågs centralt för förståelsen av gårdsanläggningen beslöt man sig 1986 för att rekonstruera anläggningen och med hjälp av en annan äldre timmerstomme återuppfördes byggnaden och all mekanisk utrustning med utgångspunkt från det ursprungliga huset. Då det nu har gått 25 år sedan rekonstruktionen fanns det åter behov av åtgärder och Länsstyrelsen har därför ställt upp med byggnadsvårdsbidrag för en renovering av taket och timmerkonstruktionen, vattenhjulet och dess kraftiga axel, vilka hade drabbats av rötskador. Istället för takspån läggs nu galvaniserad pannplåt på den största delen av taket, men på takdelarna över spånhyveln läggs hyvlade takspån för att besökarna ska kunna se hur takspånen som producerades i byggnaden användes. Dessutom har en helt ny timmerränna byggts med utgångspunkt från den tidigare.

En kort filmsekvens från Timmerblocks arbete i november 2011 med taket över spånhyveln vid vattenverket.
Jag besökte Ersk-Mats senast en gråkall novembermorgon 2011 när dimmorna svepte in gården i en mjölkvit slöja. Nere vid vattenverket pågick då arbetet med att byta ut en del av undertaket som ska bära upp spåntaket över spånhyveln. Arbetet med vattenhjulet och dess axel får vänta till våren 2012 då snön så här års inte gör det möjligt att ta sig till vattenverket. Men ganska snart kommer besökarna förhoppningsvis åter här kunna uppleva ett vattenverk med dunkande linhammare och snurrande skäktsvärmar i full funktion igen…

2 kommentarer:

Ida Wedin sa...

Spännande! Det är fantastiskt när dessa verk verkligen kan köras. Vem har gjort jobben med vattenhjul och ränna?
/ida

Daniel Olsson sa...

Hej Ida!

Visst betyder det verkligen mycket att det går att visa upp anläggningar av detta slag i full funktion. Renoveringen har utförts av byggnadsvårdsfirman Timmerblock i Ljusdal under ledning av Magnus Wallin.