onsdag 16 februari 2011

Vägen till byggnadsvårdsbidrag (Del 1)

Just nu väntar både vi byggnadsantikvarier, fastighetsägare och hantverkare på länsstyrelsens beslut om vilka byggnader som kommer att få ta del av 2011 års byggnadsvårdsbidrag. Det är en svår uppgift handläggarna på länsstyrelsen har - att prioritera bland alla ansökningar och tvingas säga nej till så många förhoppningsfulla fastighetsägare och byggnader i uppenbart behov av restaurering. Men pengarna räcker tyvärr inte till alla som söker.

Länsmuseets roll är att göra en bedömning av det kulturhistoriska värdet i samband med ansökan och om byggnaden får bidrag medverkar vi som antikvarisk konsult under restaureringens gång.

Så här kan det gå till när en ägare vill ansöka om byggnadsvårdsbidrag:

1. Fastighetsägaren kontaktar länsmuseets byggnadsantivarier.
2. Vi skickar en blankett som ska fyllas i och skickas tillbaka med bilder på byggnaden.
3. Avdelningen gör en gemensam bedömning om vilka fastigheter vi kan prioritera att besöka.
4. Vid besöket gör vi en översiktlig skadebeskrivning och en kulturhistorisk värdering.
5. Protokollet skickas till fastighetsägaren, länsstyrelsen och berörd kommun.
6. Fastighetsägaren skickar in ansökan om byggnadsvårdsbidrag till länsstyrelsen.
7. Länsstyrelsen handlägger alla inkomna ansökningar och meddelar beslut eller avslag.

Fortsättning följer...

Inga kommentarer: