onsdag 21 juli 2010

Har Rosa Kapellet alltid varit rosa?

Det funderar jag över nu när jag håller på att utreda byggnadens historia. Byggnaden har alltid varit vacker i alla fall, ända sedan den byggdes av stadsarkitekt Gunnar Wetterling 1929. De senaste 50 åren har kapellet bara utnyttjats som förråd. Synd på ett så fint rum! Men nu smids det planer på att inreda lokalerna som ett kolombarium och det är därför jag gör en kulturhistorisk utredning. Det är få som har varit innanför de tunga portarna de senaste åren. Men här får ni gå husesyn:
Och nog ser det ut som om det finns ett äldre rosa skikt i den här sprickan?

3 kommentarer:

Anders Norén, stadsplanerare sa...

På Gunnar Wetterlings skiss ser man att den ursprungliga tanken var att se in genom portarna, från Västra vägen, så att blicken följer kyrkogårdens huvudväg som tonar bort i fjärran, borta vid Gavleån. (I Lantmäteriets gratiswebbtjänst Historiska kartor kan man se hur det såg ut vid Gustavsbron 1954, innan autostradan förlängts in till Gävle och Gavlebron byggts.)

Den siktlinjen byggdes sannolikt bort när Gavlebron och den planskilda korsningen byggdes. För att få plats med en nedfart med acceptabel lutning var man tvungen att sänka marken framför kapellet och därmed låta en del av Wetterlings komposition gå förlorad. Inte nog med att siktlinjen brutits genom att marken sänkts: mellan Västra vägen och kapellet är det dessutom en omotiverad skogsdunge i det som var ett av korsningens klöverblad.

Idag är emellertid den planskilda korsningen ersatt med en cirkulationsplats (med en skulptur i rosa, precis som kapellet - en tanke?) och det finns inget egentligt behov av att låta vägen slutta nedåt framför kapellet. Det vore därför fullt möjligt att återställa Wetterlings komposition genom att höja vägen framför kapellet och dra ut kyrkogårdens huvudväg till Västra vägen (precis vid dagens busshållplats). På så vis skulle kapellet åter bli synligt från Västra vägen och återfå den monumentalverkan som Wetterling tänkte sig.

För aktuella flygfoton och gatubilder, se Hitta.se.

Erika sa...

Intressant inlägg! Och spännande tanke, att man skulle kunna återställa platsen...

Anders Norén sa...

Tekniskt möjligt, men knappast politiskt möjligt. Det skulle kosta åtskilliga miljoner och vara en rent estetisk åtgärd, samtidigt som den allmänna opinionen anser att varje skattekrona som inte går till vårdskolaomsorg är en bortslösad krona. (Här i skånska Lund råder tvärtom brett konsensus att saluhallen ska rustas för bortåt 120 miljoner kronor, en investering som inte är i närheten av att kunna räknas hem i form av ökade hyresintäkter i byggnaden. Men det kanske är sådana saker som bidrar till att 1000 personer varje år finner det värt att flytta till Lund i stället för till Gävle.)

Samtidigt vore det fantastiskt om Gävle kunde få en värdig västlig entré vid Gustavsbro som tydligt talar om att här börjar staden. Tyvärr stöds inte en sådan tanke av utvecklingen i Kungsbäck, där bebyggelsemönstret inte är stad utan "hus i parkeringsplats". Den tänkta Duchamp-skrapan är dessutom med sin storlek och placering ett exempel på sällsynt dålig stadsbyggnad.