fredag 16 juli 2010

Byggnadsvård + ekologi = sant

I går gjorde jag och deltagarna inom projekt Byggnadsvård & Sysselsättning ett studiebesök på en gård utanför Järbo där det pågår en kurs i lerhusbygge. Som byggnadsantikvarie i södra norrland har jag själv bara stött på lerklinade innerväggar i timmerhus, men efter studiebesöket kan jag förstå att man lätt kan bli lerhusnörd!

Gårdsägaren och kursansvarige Marjo Marthin visade oss runt på de olika stationerna. På ett ställe byggdes det ett kubbhus, som innebär att man murar med vedträn och använder lera som murbruk. Bredvid bostadshuset fanns en liten bryggstuga där träpanelen från 1980-talet fick lerklinade väggar och tak. Och på den tredje stationen byggdes ett fårhus där leran slogs på ett flätverk. Lerhusexperten Johannes Riesterer delade entusiastiskt med sig av sin kunskap om materialet, tekniken och historien.

I princip allt byggnadsmaterial som behövs vid lerhusbygge kan man hämta direkt från naturen; lera och sand från marken, trä från skogen och gödsel och halm från bonden. Billigare och mer miljövänligt kan det väl knappast bli? Dessutom var det extremt roligt att gegga med!

2 kommentarer:

med nål och tråd sa...

Det ser fantastiskt roligt ut att kladda med. Är det en teknik som har uppkommit på flera håll i världen oberoende av varandra eller har vi nordbor fått inspiration söderifrån?

Anna Lindgren sa...

Det finns belägg från förhistorisk tid på lerklining i Sverige och i många delar av världen. De äldsta fynden är 8500 år gamla, funna i nuvarande Irak. Om tekniken spred sig därifrån eller uppfunnits på flera olika ställen finns det olika tolkningar om.