måndag 31 maj 2010

Vad händer med vår kulturmiljö?

Idag har vi en debattartikel publicerad i Arbetarbladet, en av Gävles två dagstidningar. Vi vill lyfta frågan om förändringar på byggnader. Anledningen till artikeln är att vi reagerade på de förändringar som nyligen gjorts på huset ovan. Tidstypiska stora fönsterpartier i trapphusen har tagits bort, liksom de vädringsbalkonger som fanns på halvvåningsplanen i trapphusen. Öppningarna har satts igen med gråmålad panel och infästningarna för balkongräckena med ytterligare ett material. När vi hörde efter med Gävle kommun rörande inkommet bygglov, så visade det sig att något sådant aldrig sökts för dessa ändringar.

Huset ligger inom såväl Riksintresse för kulturmiljövård, som inom stadsplan. Det finns en rad skyddsföreskrifter för området som till största del består av bostadshus uppförda mellan 1930-1950-tal. Det är lätt att små, till synes obetydliga detaljer byts ut. En vacker dag finns inte längre det karaktäristiska som präglade området kvar. Sannolikt är det ren okunskap som gjort att dessa förändringar utförts, utan vare sig rådfrågning till oss eller sökt bygglov. Ofta finns det varsamma lösningar på problem eller frågor. Lösningar som inte påverkar byggnadens karaktär på ett negativt vis. Vi menar att detta är en ovarsam ändring som starkt påverkar husets kulturhistoriska värde. Vad tycker ni?

Läs artikeln i sin helhet här.

Inga kommentarer: