onsdag 19 maj 2010

Grand Hotel dokumenteras


Inom de närmaste veckorna påbörjar jag och till viss del även Johannes, en inventering av Grand Hotel i Gävle. Sedan 1941 har byggnaden dock endast inhyst kontor. Hotellet, som är ritat av Ture Stenberg, uppfördes 1901 i samband med Gävleutställningen och räknades då som en av landsortens största hotel. Det är spännande att studera ursprungsritningarna! På bottenplan fanns utrymmen för bl a smörgåsbuffé, barberare, biljard, privat matsal, kafé, salong och mycket mer... Sammanlagt fanns 60 enkelrum och sviter. Mot ån fanns en öppen terrass, dock inte den vi ser idag.

Nu har frågan åter väckts om att starta upp hotelverksamhet i Grand Hotel, här i Gävle numer kallat Gamla Grand. Det är av den anledningen som vi fått uppdraget att dokumentera byggnaden. Såväl ägaren som Gävle kommun måste få kunskap om vad som här är viktigt att bevara och vad som går bra att förändra. Återkommer säkerligen mer om detta spännande projekt!
/Ulrika

Inga kommentarer: