torsdag 27 maj 2010

Dokumentation inför rivning

Patienthotellet vid Gävle sjukhus har dokumenterats inför rivning. Byggnaden uppfördes 1896 som epidemipaviljong. Det var arkitekt Axel Kumlien som redan nio år tidigare ritat lasarettsbyggnaden som fick uppdraget att rita även paviljongen. Ursprungligen hade byggnaden bara två våningar, ytterligare en våning tillkom 1946, men då huserade redan epidemipaviljongen sedan ett femtontal år tillbaka i en ny byggnad. Sedan 1960 har huset fungerat som patienthotell och naturligtvis har den genomgått flera förändringar under årens lopp.

Men vad har en dokumentation inför rivning att göra med byggnadsvård, tänker du kanske. Det kan man faktiskt fråga sig. I det här fallet har vi inte haft någon möjlighet att yttra oss i remisskedet, då fastighetsägaren ansöker om rivningslov. Det är möjligt att vi där hade avrått från rivning. Men rivning beviljades och kommunen ställde i sitt lov krav på att byggnaden skulle dokumenteras såväl invändigt som utvändigt. Vi fick uppdraget. Som förutsättningarna var kan man säga att detta ändå blev en relativt bra lösning. Till text och bild har jag beskrivit byggnaden och dess historia, vilket betyder att den ändå lever kvar på ett vis...

Inga kommentarer: