tisdag 16 februari 2016

Grosshandlarhuset Pilgrimen i Kårböle - rivningshotat kulturarv!Som om det inte vore nog med turerna kring Villa Sjötorp, norr om Gävle, som vi skrivit om här på bloggen, har vi just nu även ett lite motsvarande ärende i länets norra del. Det rör också ett påkostat trähus från 1800-talets senare del av mycket stor betydelse för trakten. Huset jag tänker på är grosshandlarhuset Pilgrimen i Kårböle från sent 1800-tal med tidstypisk panelarkitektur och en öppen veranda i tre våningar. Ett hus i gott skick och med mycket högt kulturhistoriskt värde. Vad ska då hända med detta hus som för många är en viktig del av Kårböle bys identitet? Jo, fastighetsägaren har ansökt om rivningslov för att flytta huset till annan ort!

Från Länsmuseets sida har vi skrivit ett remissvar och argumenterat för att rivningsansökan ska avslås med hänvisning till husets mycket höga kulturhistoriska värde. Ärendet kommer att behandlas av Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun den 25 februari och hur det kommer att gå där har jag ingen aning om. För att göra fler uppmärksamma på detta ärende har museichef Owe Norberg på Ljusdalsbygdens museum och länsmuseichef Anders Johnsson och jag tillsammans skrivit en insändare om huset i lokaltidningen Ljusdalsposten och denna tänkte vi även ge plats för här på bloggen:


Vissa byggnader har större betydelse än andra för ett samhälle; hus, som genom sin existens har blivit en betydande del av en orts karaktär och ofta något av dess känne­tecken. Ett hus av detta slag är grosshandlarhuset Pilgrimen i Kårböle. Genom sin historia och tidstypiska utformning är det en väsentlig del av den äldre bebyggda miljön i Kårböle by. I början av 1990-talet renoverades huset med hög antikvarisk ambitionsnivå och med statliga och kommunala medel för hela fem miljoner kronor.
Nu till problemet: Ljusdals kommun har fått en ansökan om rivning av Pilgrimen! Ägaren har för avsikt att riva huset och återuppföra det på annan ort. Vi anser att detta är ett riktigt dåligt förslag som skulle förstöra en viktig kulturbyggnad och påverka hela byn. Pilgrimen är en byggnad som hör hemma i Kårböle och den är mycket viktig för att framtida generationer ska förstå denna orts historia och framväxt.
Myndighetsnämnden har möjlighet att neka rivningslov med hänvisning till husets kulturhistoriska värde. Vi hoppas därför att de som beslutar i denna fråga inser hur viktigt detta hus är. Med anledning av Pilgrimens mycket höga kulturhistoriska värde menar vi bestämt att rivningslov ej bör lämnas i detta fall, utan anser att huset bör få stå kvar på ursprunglig plats som en viktig del av Kårböle även i framtiden!
 

Inga kommentarer: