tisdag 10 september 2013

Stöd till stöd räddar unik bro

Smedjan, landsvägsbron och kvarndammen.
I Gävleborgs län finns som mängder av äldre broar som fortfarande dagligen används och trafikeras. Från stenvalvsbroar av fint huggen sten till gjutna betongbroar från 1920-talet. En bro som till sin konstruktion saknar motsvarighet i landet är den gamla landsvägsbron över Kårån i Kårböle i länets nordvästra del, väl synlig från riksväg 84. Längs ån har under 1980-talet stora renoveringsinsatser utförts för att rädda de byggnader och dammkonstruktioner som uppfördes för att nyttja vattenkraften längs denna sträcka.

Alldeles innan Kårån rinner ut i Ljusnan finns en välbevarad smedja och nedströms denna en kvarn med kvarnkammare och till båda dessa anläggningar hör varsin damm som båda har renoverats under senare år. Mitt emellan dessa anläggningar ligger den nu aktuella bron som har landfästen och ett mittstöd av huggna stenblock. Ovanpå dessa ligger balkar av järnvägsräls, som enligt broexperten Bengt Spade vid Industriminnesbyrån i Varberg, ingick i SJ:s första stora rälsbestälning från Domnarvets järnverk 1890. På rälsen ligger huggna stenhällar och ovanpå dessa en körbana av grus.

Kvarnen och kvarndammen sedda från landsvägsbron.
Då man med tiden blev osäker på brons hållfasthet kompletterades konstruktionen någon gång före 1950-talet med en extra stödkonstruktion av trä som vilar på betongklackar. I samband med en renovering av den nya bron på 1960-talet förstärktes denna bro med ytterligare trästöd, då den äldre bron åter nyttjades för all biltrafik under byggtiden. Bron används fortfarande för biltrafik, men i första hand för de som bor längs den äldre landsvägen. Med tiden hade dock träkonstruktionen börjat ruttna sönder och man var rädd att detta skulle kunna leda till att bron rasade om den fortsatte att belastas med trafik.

Denna kombination av olika material och utförandet är alltså enligt Bengt Spade helt unik i landet och Kårböle byalag har nu fått byggnadsvårdsbidrag för att kunna bekosta en renovering av träkonstruktionen samt göra några mindre åtgärder på stenkonstruktionen och brons räcken. Arbetet utförs av byggnadsvårdsfirman Gamla trähus, Färila. Att genomföra renoveringar intill och i strömmande vatten innebär dock vissa speciella arbetsförhållanden och särskilda metoder behövs för att kunna utföra arbetet. Hela träkonstruktionen byts nu ut mot en ny med samma utförande som den tidigare, men betongklackarna höjs en liten bit för att undvika att träkonstruktionen ofta står i vatten.

Landsvägsbron under renoveringen med en av träkonstruktionerna utbytta.
Den utbytta träkonstruktionen behandlas med traditionell trätjära.
Jag tycker det är väldigt roligt att denna mycket speciella bro kan stå kvar och att den särpräglade kulturmiljön vid denna del av Kårån nu kan bli bevarad för framtiden. Har du vägarna genom Kårböle, så sväng gärna av riksvägen och titta på bron och de övriga anläggningarna intill. Vid bron finns en skylt från Länsmuseet och Länsstyrelsen om vattenkraftsanläggningarna längs ån.

1 kommentar:

Unknown sa...

Vårt företag grundades år 1996 och sedan dess har vi arbetat hårt för att ge flera fördelar för hushåll och industrier. Det är vår plikt att föra vidare utveckling i branschen för att ge plats för ytterligare framsteg.Fasadrenovering