torsdag 26 september 2013

Forsbacka bruk + Byggnadsvård & Sysselsättning = sant?

Ja, det är precis vad Länsmuseet just nu håller på att utreda. Under 2010-2012 genomförde vi projektet Byggnadsvård & Sysselsättning på 15 av länets hembygdsgårdar. En byggnadsvårdskurs anordnades under sommarhalvåren där arbetssökande deltagare fick utveckla sina hantverkskunskaper. Grunden till satsningen var att Sveriges hembygdsförbund tilldelats medel för renoveringsarbeten på landets hembygdsgårdar.

IMG_7063
Inom en förstudie vill vi nu titta på om projektmodellen kan lämna hembygdsgårdarna och landa mitt i en pampig industrimiljö som är klassad som riksintresse.

IMG_7037

Forsbacka Bruk ligger två mil väster om Gävle. Här sysslade man med järnhantering redan under 1500-talet. De mest framträdande byggnaderna på området härstammar från det sena 1800-talets stora modernisering av bruket. En del av området är fortfarande en levande industrimiljö men många av brukets byggnader står idag tomma och många har också rivits.

IMG_7073

Sedan 1992 ägs en del av det bruket av en stiftelse som har som uppgift att förvalta byggnaderna. Det är knappast en underdrift att säga att det är ett bekymmersamt arbete. Det är på uppdrag av Stiftelsen Forsbacka bruk som Länsmuseet nu utför förstudien. Inom denna så undersöker vi hur en byggnadsvårdskurs skulle kunna verka på området. Vi tittar på vilka restaureringsåtgärder man skulle prioritera, hur det skulle fungera ur ett pedagogiskt perspektiv, hur man kan göra tydlig nytta för kursdeltagarna och självklart även på hur projektet skall finansieras. Förstudien beräknas vara klar innan årets slut och vill det sig väl så kan projektet dra igång redan nästa år.

Inga kommentarer: