torsdag 15 november 2012

Norrlands äldsta fiskarkapell!

Bänk i Storjungfruns kapell.
För några veckor sedan, se HÄR, lovade jag att jag skulle berätta mer om dateringarna av fiskarkapellen på Bålsön och Storjungfrun som vi har genomfört under hösten och det tänkte jag göra nu. Detta arbete har utförts inom det projekt vi bedriver tillsammans med Svenska kyrkan, Hälsinglands museum och Länsstyrelsen om fiskarkapellen i Gästrikland och Hälsingland.

Rast i borrningsuppdraget vid Bålsö kapell.
Jag har tidigare berättat, se HÄR och HÄR om åldersbestämningen av Bergöns kapell i Rogsta socken. Den allmänna uppfattningen hade länge varit att detta kapell skulle kunnat ha varit uppfört på 1500-talet eller rent av på 1400-talet, men här gav den dendrokronologiska undersökningen beskedet att detta kapell uppfördes av virke huvudsakligen fällt 1635-1636. Så vad kunde man förvänta sig om de nu aktuella kapellen? För Bålsö kapells del fanns det en inristning på timret intill dörren där det stod "Opbygt 1603" och för Storjungfrun har de flesta trott att kapellet skulle kunna vara från 1600-talets mitt eller första hälft, i vissa fall ännu tidigare.

Daniel Åkerman borrar i Bålsö kapells timmerstomme.
I båda fallen tog Daniel Åkerman från byggnadsvårdsfiman Gamla trähus prover på ett antal olika platser i timmerstommarna för att man skulle få ett säkert resultat. För att komma åt platser att borra på plockades tillfälligt några ytterpanelbrädor bort. Genomgående valdes platser att borra som syntes så lite som möjligt och där hålen skulle kunna synas pluggades de igen med gammalt virke. Proverna packades omsorgsfullt och sändes till dendrokronolog Thomas Bartholin i Hamburg för datering.

Tättvuxet nyuttaget borrprov från Bålsö kapell.
Hur gick det då? Jo, för Bålsö kapells del visade sig inristningen och den muntliga historien överensstämma exakt - kapellet uppfördes av virke fällt under vinterhalvåret 1603-1604! Storjungfruns kapell var något yngre, men inte alls mycket, då timret i detta fall var avverkat våren 1617 och våren 1618. En äldre uppgift om att årtalet 1619 tidigare hade synts på en av fasaderna blev då plötsligt väldigt intressant, då detta skulle kunna ha varit byggåret, för övrigt endast ett år innan staden Söderhamns grundläggning. Prover togs även i de två bakersta sittbänkarna på den norra sidan i kapellet och ett mycket intressant faktum var att även dessa två bänkar var jämngamla med byggnaden. Sannolikt har alltså kapellbesökare suttit på samma bänkar i över 390 år!

Anna-Karin Martinsson och Daniel Åkerman vid provtagningen i Storjungfruns kapells timmerstomme.
Dessa dateringar är väldigt värdefulla i vårt arbete att sammanställa fiskarkapellens historia i Gävleborgs län. Att de tre kapellen troligtvis är uppförda under en dryg 30-årsperiod är en intressant iakttagelse som tyder på att kapellen förmodligen inte har tillkommit av en slump utan att olika faktorer kan ha påverkat bygget av kapellen vid samma tidpunkt i historien. Nu vet vi dock med säkerhet att Norrlandskustens två hittills äldsta kända bevarade fiskarkapell båda finns i Hälsingland.

Inga kommentarer: