söndag 18 november 2012

Energiåtgång i gamla hus


Seminariet Jakten på Kilowatten, som vi anordnade i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen förra veckan, lockade ett 40-tal personer. Det var en intressant eftermiddag där vi fick höra om allt från traditionella tätningsmaterial till hur stor betydelse det faktiskt kan ha för energiförbrukningen var ett hus är placerat i landskapet.

Gefle Dagblad skrev om seminariet här.

Inga kommentarer: