onsdag 21 november 2012

Hofors fortsätter att vara en förebild


Förra veckan anordnade Jernkontoret (stålindustrins branschorganisation) ett seminarium tillsammans med KTH, Tekniska museet, Ovako Hofors och oss på Länsmuseet Gävleborg. Forskare, yrkesverksamma inom processindustrier, pedagoger och museirepresentanter bjöds in för att under en hel dag diskutera hur dagens industri kan dokumenteras - det som är morgondagens historia. Frågor som ställdes var: Behövs en inspirationsbok för dokumentation av modern processindustri? Vilka kan tänkas ha användning av den? Hur kan man samarbeta kring dokumentationsinsatser? Hur kan skolan engageras i samtidens produktion och teknik?

Som underlag för diskussionerna presenterades den dokumentation av stålindustrin i Hofors som vi tidigare skrivit om flera gånger på bloggen, klicka vidare till de inläggen HÄR, HÄR och HÄR. Från länsmuseet kunde vi berätta om hur dokumentationen lett vidare till många samarbeten både lokalt, regionalt och nationellt, allt från medverkan på lärardagar i Hofors till föredrag i Norge.

Vi fick också ett tankeväckande exempel från Norge där Riksantikvaren arbetat med dokumentation av oljeplattformar långt ute till havs.

Dokumentationen som genomfördes på Ovako Hofors finns samlad i boken "Nedslag i verket". Den säljs på Folkets hus, hembygdsgården och biblioteket i Hofors samt i länsmuseets butik.

Slutsatserna av diskussionerna på seminariet då? Jo, förslaget är att ta fram en handbok för dokumentation av modern industri. Med Hofors som förebild!


Inga kommentarer: