torsdag 30 september 2010

Om två bevarade byggnader i Gävle

Tänk, två av Gävles vackraste byggnader har faktiskt varit riktigt nära rivning en gång i tiden.

Under 1960-talet och fram till början av 1970-talet var Gamla Grand hotad av rivning då en ny plan planerades för flera kvarter i området. Det var tänkt att Gamla Grand skulle ge plats åt ett parkeringshus! Så tänkte man då. Ett parkeringshus på en av Gävle innerstads finaste tomter, insprängt bland de kulturhistoriskt mest intressanta husen efter ån, samtliga uppförda åren efter Gävle stads brand, 1869...
Länsmuseet Gävleborg, som på den tiden hette Gävle Museum, ordnade en utställning om Gamla Grand och byggnadens historia. Röster höjdes för Gamla Grands bevarande och under slutet av 1970-talet genomgick så byggnaden en genomgripande yttre renovering efter många års förfall. Några år senare, i början av 1980-talet, utfördes en inre renovering med väldigt hög antikvarisk ambitionsnivå. Och nu är Gamla Grand återigen intressant som en hotellbyggnad, mycket utifrån de kulturhistoriska värden som byggnaden har!

Den andra byggnaden jag tänker på är Sjömanskyrkan bara något kvarter från Gamla Grand. Byggnaden uppfördes efter Gävles stadsarkitekt E.A. Hedins ritningar 1891. Under mitten av 1970-talet planerades en fyrfilig trafikled precis rakt igenom byggnaden. Dåvarande stadsarkitekt Erik Larsson sa i sitt förslag till ändring av stadsplan 1975: Det är tyvärr ofrånkomligt att riva Sjömanskyrkan för att lämna plats år den fyrfiliga trafikleden mellan Stora Esplanadgatan och Muréngatan. Återigen höjdes rösterna för en byggnads bevarande. Trafikleden fick en annan dragning och på så vis kunde en av Gävles mest betydande byggnader och även Gävles äldsta bevarade torgbildning – Centralplan – bevaras.
Sjömanskyrkan har varit hotad även senare, då på grund av ett eftersatt underhåll, men även den gången räddades byggnaden kvar. Idag är det ett mycket omtyckt musikhus med en mängd replokaler – en byggnad som verkligen sjuder av liv!
Två byggnader med lång historia, här nämnda i endast några meningar. Så mycket mer har hänt, så många fler turer. Med det här inlägget vill jag visa att vi som vurmar för vår historia och våra byggnader kan göra skillnad genom att visa vad vi tycker. Byggnader som tycks uträknade kan räddas kvar! Det behövs dock kunskap, tid och bra underlag. Idag är det väl knappast någon som sörjer en utebliven fyrfilig trafikled framför Centralstationen eller ett parkeringshus mitt emot Länsmuseet Gävleborg?

1 kommentar:

Anonym sa...

Fantastiska byggnader, som herrarna tänkte riva..........
Ingrid