fredag 9 juni 2017

När Delsbo kyrkogård återfick sin omgärdning

I slutet av 1880-talet genomgick Delsbo kyrka en radikal ombyggnad och fick då formen av en basilika, dvs en kyrkobyggnad med ett högre mittskepp med ljusinsläpp upptill på långsidorna och lägre sidoskepp på vardera sidan. Vid ungefär samma tid utökades även kyrkogården och försågs på alla sidor med ett tidstypiskt gjutjärnsstaket som placerades på en terrasmur av huggen sten. Med tiden blev gjutjärnsstaketet i dåligt skick och togs kring mitten av 1900-talet bort på alla sidor av kyrkogården utom den västra. På denna sida har dock gjutjärnsstaketet fått vara kvar om än i relativt dåligt skick och med många olika lagningar.


Inom församlingen har det under lång tid funnits en önskan att återskapa det ursprungliga gjutjärnsstaketet och drivande i detta har kyrkogårds- och fastighetschef Lars Grunnesjö varit, som kämpat för frågan i närmare 20 år. Diskussionerna har varit många och antalet inblandade parter likaså, då kyrkogården gränsar mot genomfartsvägar på två sidor. För några år sedan kom dock alla till slut överens och församlingen beslöt sig för att renovera stenmurarna och nytillverka och återuppsätta ett gjutjärnsstaket. I samband med detta har även kyrkogårdens trädkrans förnyats i sin helhet, då de tidigare träden delvis var av hög ålder och delvis var i dåligt skick.


Vid kyrkogårdens entréer har nya ljusarmaturer i äldre stil satts upp och en ny parkering har anlagts väster om kyrkan. Arbetet har utförts med Hälsinge Markentreprenad AB i Ljusdal som huvudentreprenör och en rad olika underentreprenörer. Jag har deltagit i projektet som antikvariskt medverkande. Ett tjugotal äldre staketsektioner på den västra sidan kunde återanvändas, men i övrigt har staketsektionerna nytillverkats genom traditionell gjutning av Tierps järnbruk. Igår, torsdag, var det dags för slutbesiktning och alla som var med på denna var överens om att slutresultatet av projektet hade blivit lyckat.
Det har varit ett spännande projekt att följa. Förändringen blev väldigt stor inledningsvis när nästan alla äldre träd i trädkransen kring kyrkogården försvann, men sedan staketet kom på plats och de nya träden planterades har det enbart varit positiva röster bland de som besökt kyrkogården. Hela kyrkomiljön har nu verkligen återfått mycket av sin ursprungliga karaktär. Staket och träd kan utan tvekan ha stor betydelse för hur en miljö upplevs och detta gäller ju både kyrkogårdar och privata trädgårdar!

Inga kommentarer: