onsdag 26 april 2017

Fler fiskarkapell i sikte!

Teckning av Gunnar Erkner föreställande Skags kapell i Ångermanland.

Som vi har berättat om tidigare här på bloggen avslutades vårt projekt om fiskarkapellen i Gästrikland och Hälsingland med utgivningen av en bok i december ifjol med titeln Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland. Men arbetet med fiskarkapellen längs norrlandskusten är egentligen bara påbörjat. Nu har Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum tillsammans med Murberget Länsmuseet Västernorrland fått i uppdrag av Härnösands stift att genomföra en motsvarande genomgång om fiskarkapellen i Medelpad och Ångermanland.

Kopplingarna till Gävleborgs län är många då de i ett antal fall var gävlefiskare som var med och uppförde de äldsta bevarade kapellen även i dessa områden från 1600-talets början och framåt. I Medelpad finns fyra bevarade kapell och i Ångermanland hela 14 stycken. Dessutom finns ett antal kända platser där det tidigare har funnits kapell och de kommer att studeras närmare av Ola George vid Murberget och Länsmuseet Gävleborgs arkeolog Bo Ulfhielm.

Lars Nylander berättar om kapellprojektet vid informationsmöte i Härnösand.
 


För några veckor sedan bjöd Härnösands stift in till informationsmöten i Härnösand och Örnsköldsvik för företrädare för kapellen där Lars Nylander från Hälsinglands museum och jag medverkade tillsammans med stiftsantikvarie Linnea Skog. Vi berättade om hur vi arbetat i Gävleborgs län och hur arbetet är tänkt att läggas upp i Västernorrland. En stor del av arbetet består i att samla information om varje kapell och fiskeläge och det gör vi nu genom arkiv- och litteraturstudier, intervjuer och platsbesök. Vi kommer även göra några dendrokronologiska undersökningar, dvs årsringsdateringar, för att ta reda på när virket som ingår i några av kapellen fälldes och därmed förhoppningsvis kunna fastställa när byggnaderna är uppförda.

I arkiven finns mängder med material om fiskarkapellen som vi nu går igenom.
 



Det är verkligen intressant att få fortsätta att fördjupa sig i detta ämne och möta personer med stor kunskap om de olika kapellen och som ägnar mycket tid åt att vårda dessa välbevarade kulturmiljöer. Nu under våren går vi genom material om kapellen i arkiv och litteratur. I sommar och höst kommer vi att besöka kapellen i Medelpad och Ångermanland och vi kommer fortlöpande att berätta mer om detta projekt här på bloggen.

Inga kommentarer: