måndag 20 januari 2014

Förödande bränder, del 3. Staden brinner!

Laerdal efter branden 2014. Foto ur tidningen Metro 2014-01-20.
I helgen nåddes vi av mycket dramatiska bilder från Norge. I Laerdal (Laerdalsöiry) ett samhälle med drygt 300 invånare och en kulturhistoriskt mycket värdefull trähusbebyggelse, vilken ingår i världsarvet Västnorska fjordar, hade elden kommit lös. I den starka vinden spred sig elden snabbt från hus till hus och ett tag fanns det risk för att hela samhällets centrum skulle kunna brinna ned. Med en stor insats av brandmän, militär och frivilliga kunde till slut eldhärden begränsas och stoppas. Sammanlagt förstördes över 30 trähus varav ett tjugotal bostadshus. Ett av detta hus var en träbyggnad från 1840-talet av den högsta kulturhistoriska skyddsklassningen. Det finns ytterligare 160 byggnader med samma skyddsklassning i Laerdal som nu lyckligtvis slapp bli drabbade. Viktigast var givetvis ändå att alla innevånare i samhället tycks ha överlevt denna katastrof.
 
Gävle efter branden 1869. Foto från 1920-talet av äldre foto. I Carl Larssons bildsamling, Länsmuseet Gävleborg.

Fram till 1800-talets slut var stora bränder av detta slag relativt vanliga och i vårt län drabbades exempelvis samtliga dåvarande städer av stora stadsbränder vid denna tid; Gävle 1869, Söderhamn 1876 och Hudiksvall 1878. De många stadsbränderna ledde med tiden till utvecklingen av ett mer effektivt brandväsende, men även att hela byggandet reglerades med krav på husens utformning och material för att minska brandrisken. Branden i Laerdal är dock en påminnelse om att bränder även idag kan få förödande konsekvenser för ett helt samhälle, trots att vi idag har betydligt större resurser att sätta in vid behov. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande och försöka minska risken för att bränder kan utbryta, inte minst i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse. Om detta har vår tidigare kollega Elsa skrivit här på bloggen i ett tidigare inlägg som du hittar HÄR

3 kommentarer:

BenteOO sa...

http://www.tv2.no/2014/01/21/nyheter/innenriks/laerdal-brannen/5241126?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=november#.Ut4_pf3kPcs

Daniel Olsson sa...

Hej Bente!
och tack för en intressant länk som än en gång visar hur viktigt det är med förebyggande åtgärder och att försöka stoppa en brand i ett så tidigt skede som möjligt. Verkligen tur att så mycket av Laerdals äldre bebyggelse kunde räddas, men många andra hus och inte minst de familjer som bodde där, har förstås drabbats hårt av denna svåra brand.

Birgitta sa...

I förebyggande syfte bör museet aktualisera en diskussion om möjligheten att hitta en annan symbol för Gävle än halmbocken. Bockbrännare tar inte hänsyn till åt vilket håll vinden blåser. Nästa gång kanske Gävles kulturkvarter är i fara
Läs också Bodil Juggas art i dagens AB: http://blogg.arbetarbladet.se/abkultur/2014/01/20/vem-vagar-bo-i-gamla-gefle/