onsdag 12 juni 2013

Nya perspektiv i välkända trakter!


Vägen till vulkanen? Nejdå, bara en för mig helt ny vy mot Järvsö klack!

Om ni ser någon i Järvsötrakten som åker långsamt fram i bil, stannar och antecknar energiskt och tar ett och annat foto på byggnader den närmaste tiden behöver ni inte ringa till polisen. Chansen är nämligen stor att det i så fall är mig ni har fått syn på och det ivriga antecknande och fotograferandet har faktiskt sin förklaring: Länsmuseet har fått i uppdrag av Ljusdals kommun att gå igenom och revidera de äldre byggnadsinventeringar som har gjorts i centrala Järvsö. Detta sker i samband med det arbete som kommunen nu bedriver med att ta fram en fördjupad översiktsplan för orten. De byggnadsinventeringar som finns sedan tidigare är nu 30-40 år gamla och det finns därför ett stort behov att gå igenom dessa på nytt och komplettera dem. Bland annat är tanken att vi nu även ska studera vilka kulturhistoriska värden som finns i bebyggelsen från 1950-, 1960- och i vissa fall även 1970-talen och att det material vi sammanställer ska finnas med som ett grundmaterial i kommunens pågående planarbete.

Norrvåga by från marken och från Öjeberget.

Den nya byggnadsinventeringen utförs mycket översiktligt och enbart från allmänna gator och vägar. Bara de hus och gårdar som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla beskrivs och även då i mycket kortfattade ordalag, då inventeringen endast är tänkt att ge en översiktlig bild av bebyggelsen. Arbetet kommer sedan redovisas i en rapport samt dessutom i kortfattad form i kommunens fördjupade översiktsplan.

Järvsö kyrka, prästgården och bron över Ljusnan.
Hittills har jag varit en heldag i Järvsö och något som slår mig är vad mycket intressanta hus och gårdar det finns att upptäcka i dessa trakter som ändå är väldigt välkända för mig. Jag åker småvägar som jag inte visste existerade, upptäcker för mig helt okända välbevarade gårdar och plötsligt öppnar sig helt nya vyer och utblickar över landskapet som jag inte hade kunnat föreställa mig. Spännande med uppdrag av detta slag som man lär sig massor av för egen del!

Hälsingegårdar dyker upp här och var i Järvsö - till och med i backspeglarna!

Inga kommentarer: