torsdag 25 april 2013

Kommer Gävle att få en stadsarkitekt igen?

Ja, det är det ingen som vet ännu. Samhällsbyggnadsförvaltningen på Gävle kommun föreslår nu att det i budgeten för 2014-2017 görs plats för inrättandet av en stadsarkitekt.

Tjänsten som stadsarkitekt avskaffades 1999. Den nya tjänsten skiljer sig en del från den traditionella stadsarkitektens roll. I förslaget från förvaltningen föreslås nu istället att stadsarkitekten ska fungera som en specialist inom byggnadsgestaltning, utan att ha en chefsroll. Den tänkta stadsarkitekten ska m a o arbeta rådgivande inom hela förvaltningen och fungerar som ett gott stöd till byggherrar, handläggare och politiker.

Arbetarbladet skrev om förslaget i två artiklar förra veckan. Den första artikeln kan ni läsa här och den andra artikeln kan ni läsa här.

Stadsarkitekt, ja tack, säger vi. Kör vidare på den idén, Gävle kommun!

1 kommentar:

Dan sa...

Fast det har ju funnits stadsarkitekter i Gävle som lyckats radera det mesta av kulturhistoriskt värde i sta'n ...