måndag 31 augusti 2015

Späckad vecka!

Skogskyrkogården

Nu i veckan bjuder vi på inte mindre än två programpunkter kring kulturmiljöer och byggnadsvård.

Imorgon kväll, tisdag 1 september, vandrar vi på Skogskyrkogården i Gävle, ihop med representanter från Svenska kyrkan. Vi kommer att berätta om begravningsplatsens uppkomst samt om några utvalda kvarter inom området. Extra spännande blir att vi kommer att få gå in i Skogskolumbariet, tidigare kallat Rosa kapellet. Byggnaden är samtida med Skogskyrkogården och uppfördes ursprungligen som just begravningskapell. Sedan 2012 har den en ny funktion som kolumbarium, en begravningsform som blir allt mer vanlig i Sverige.

Vi kommer också att få en visning av kapellen vid Skogsljus, den arkitektoniskt väldigt spännande byggnaden som stod klar 1960. I den ryms inte bara kapell, utan även krematoriet, där vi avslutar vandringen med en guidad tur av personalen.

Samling vid Skogskolumbariet klockan 18.30.

……………………………………………………………………………………………………………….

skorsten

läkt

IMG_1893

På onsdag kväll, 2 september, kommer jag och Adde Andersson, hantverkare vid Holmgren Bygg AB, att berätta om de arbeten som just nu sker på två av 1700-talstorpen vid Tolvfors bruk. Arbetena är koncentrerade till takomläggning och skorstensrenovering. Det här projektet föregicks av en antikvarisk förundersökning som vi genomförde under hösten 2014. Gävle slöjdare, som äger torpen, sökte därefter och blev beviljade så kallat byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen. Vi kommer att visa och berätta kring de aktuella arbetena men också att prata om byggnadsvård i stort. Och så ska vi försöka svara på era frågor så gott vi kan!

Gävle slöjdare kommer att ha fika till försäljning! Torpen ligger på Lövudden vid Tolvfors bruk. Samling klockan 18.00.

Båda programpunkterna är kostnadsfria! Varmt välkomna!

Inga kommentarer: