måndag 17 augusti 2015

Ljusdals i järnvägens spår


Augusti 1915. Vi befinner oss mitt under 1:a världskriget. Trots det svåra världsläget fortsätter uppbyggnaden och planeringen av städer och samhällen i Sverige. I stationssamhället Ljusdal är detta särskilt tydligt. Orten har nyligen blivit upphöjd till köping och samhället har behov att växa. Köpingens ryggrad utgörs av Norra stambanan kring vilket det nya stationssamhället har vuxit fram och Statens järnvägar är en betydelsefull arbetsplats med mängder av anställda. I stationens närhet finns godsmagasin, vagnverkstad, järnvägshotell, bostäder, överliggningsrum, posthus, vattenhästar (för påfyllning av ånglok) och godsmagasin. Bara lokstallarna i Ljusdal har 129 personer anställda!


Skulle du följa vilja kunna göra ett besök i detta framväxande stationssamhälle? På onsdag, 19 augusti kl. 18:00 har du chansen för då håller Anders Assis och Elisabet Sandqvist från Ljusdalsbygdens museum och jag en rundvandring med järnvägstema. Vi träffas vid Järnvägshotellets entré mitt i centrala Ljusdal och gör sedan en dramatiserad rundvandring under en dryg timme i anslutning till järnvägsområdet. Alla är varmt välkomna!

Inga kommentarer: