fredag 20 februari 2015

Årets skyltar

XLM_CL 004542_5

14455_ored

1741

Arbetet med årets skyltar inom skyltprogrammet Vi skyltar Gävles historia! är nu igång på allvar. I år kommer vi att röra oss i en öst-västlig rikting i staden. Skyltar kommer bland annat att skrivas om Brynäs, Sockerbruksladan, Albion, Ericssonska stiftelsen och Kvarteret Springer. Precis som förra året kommer en av årets skyltar att hamna utanför staden. Förra året fick Valbo centrum en skylt, i år är det dags för Hille att få delar av sin historia nedpräntad på en skylt.

Texterna illustreras med gamla foton eller illustrationer. Dessa hittar vi oftast i vår egen stora fotosamling men ibland även bland Stadsarkivets fotografier.

cgipict-img

Förutom dessa skyltar, som vi producerar i samarbete med Gävle kommun, jobbar vi också med ett externt skyltuppdrag. Till Svenska kyrkan i Gävle skriver vi skyltar till Gamla kyrkogården, Skogskyrkogården och Bomhus kyrkogård. Det är både byggnader, områden och specifika kvarter som kommer att skyltas upp.

Skyltarna kommer att finnas på plats efter sommaren och vi hoppas att de kommer att ge mycket nöje!

 

Bilderna visar, uppifrån och ner:

- Sockerbruksladan, bild tagen innan 1925 då Stenebergsparken anlades.

- Hille och kommunalhuset i mitten. Brandstationen till höger. Årtal okänt. Fotografen står på åkern där Hillehem byggdes på 1960-talet.

- Karta över Gävle från 1741. Området som idag heter Södra Skeppsbron liknade då ett delta med flera öar. Området kallades Islandet och Islandsholmarna. Å-fåran som löper parallellt med Gavleån hette Islandslillån och gick in ungefär vid nuvarande polishuset. Utefter Islandslillån låg fiskarboställen tätt. Dagens Kvarteret Springer ligger längst österut på kartan.

- Rosa kapellet på Skogskyrkogården, begravning 1953. Idag är kapellet ombyggt till kolumbarium och heter Skogskolumbariet.

Inga kommentarer: