fredag 9 september 2011

Kulturarvsdagen 11/9

Varje år i september arrangeras en mängd kulturarvsdagar runt om i Europa, tack vare Europarådets projekt European Heritage Days. Syftet med dessa dagar är att öka förståelsen och intresset för kulturarv och kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet är samordnare för dagen som vi i Sverige kallar för Kulturarvsdagen. Detta år är temat Gröna platser. I Gävleborgs län så anordnas totalt sju evenemang. Tre stycken av dessa arrangeras av Länsmuseet Gävleborg, med olika samarbetspartners.

  • I Hedesunda kommer vi att bjuda på en Grön vandring vid Dalälven.  Det blir visning av en privat trädgård med årsringar från 100 år.  Efter visningen hålls en guidad tur i kulturlandskapet i Bredforsens naturreservat. Här kan du bland annat med egna ögon få se hur traditionell älvängsslåtter berikar floran.

  • I Trönö kommer vi hålla till på Söderblomsgården. Hembygdsföreningen berättar om sitt hängivna arbete med att samla in kulturväxter från Trönöbygden till sin trädgårdsanläggning. Länsmuseet kommer att hålla ett föredrag om Historiska trädgårdar. Vårt projekt Byggnadsvård & Sysselsättning har dessutom precis avslutat sitt restaureringsarbete på hembygdsgårdens olika hus och kommer att finnas på plats och demonstrera fönsterrenovering och berätta om sitt byggnadsvårdande.

  • I Ljusdal bjuds det på en rundvandring tätortens centrala parker. Många av de parker som finns i Ljusdals centrum har en lång historia. Under rundvandringen besöker vi ett antal av dessa parker och diskuterar vad de gröna rummen betyder för ett samhälle - då och nu.

Kulturarvsdagen gemensam annons

Klicka på bilden för högre upplösning.

Ett mer detaljerat program för varje evenemang finns att läsa på Länsmuseets hemsida.

Bor du inte i närheten av Gävleborg så kan du söka efter ditt närmsta evenemang på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Samtliga arrangemang är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs!

Inga kommentarer: