fredag 14 januari 2011

Ferdinand Boberg + tävling!

Bild hämtad från (http://www.bth.se/tks/ferdinand.nsf/)

Ferdinand Boberg levde mellan 1860-1946 och var en av sin tids mest framstående arkitekter. Han ritade bland annat Rosenbad (1902), Nordiska kompaniet (1915) och Centralposthuset (1904). Samtliga i Stockholm. Hos Boberg hittar man en arkitektur som förenar det gamla med det nya. Både förankrat i historien samt blickandes framåt!

Boberg var mycket intresserad av arkitekturhistoria och åkte land och rike runt för att teckna av äldre bebyggelse.

Blekinges tekniska högskola har sedan år 2005 bedrivit ett projekt som heter i Ferdinands fotspår som går ut på att jämföra Bobergs teckningar över äldre bebyggelse som han gjorde under tidigt 1900-tal med hur platsen/byggnaden ser ut idag. Nedan följer information som är tagen från projektets hemsida:

Under 1900-talet har vi, precis som Boberg förutspådde, genomgått en om­fattan­de omvandling av stads- och landsbygd. Det är därför av såväl nationellt som lokalt intresse att göra en uppföljning av Bobergs gigantiska inven­tering av bebyggel­sen. Hur ser det ut idag på de ställen där Boberg stod för nästan ett sekel sedan? Hade Boberg rätt i sin förmodan att all denna bebyg­gelse gått till spillo?
Även om tanken att använda Bobergs Svenska Bilder som en uppföljning av 1900-talets bebyggelseförändringar återkommit med jämna mellanrum, är det först nu som detta är genomförbart. Dels genom åter­upptäckten av fältteckningarna i Nordiska Muséets arkiv, dvs ett långt större bild­material än Svenska Bilder, dels genom utvecklingen av informationsteknologi och digital­foto­grafering.
Utöver att ge underlag för lokalhistoriska studier, lokala utställningar och böcker kommer projektet att till Svenska bilder från 1900-talets början kunna lägga mot­svarande bilder från 2000-talets början och därmed ge underlag för debatt, forskning, nationella utställningar och pub­likationer.


Projektet är uppbyggt som så att en intresserad allmänhet hämtar hem inventeringsblanketter från hemsidan och sedan åker ut och fotar av byggnaden/platsen idag och beskriver hur platsen har förändrats på 100 år. I Gästrikland finns det 9 objekt kvar att inventera, medan det i Hälsingland finns hela 33 återstående att inventera!

Så det är en uppmaning till alla arkitekturintresserade att ge sig ut med inventeringsblanketter nu till våren!
Tävling

Ferdinand Boberg slog igenom som arkitekt med en byggnad som stod klar 1891 i Gävle. Vilken byggnad var det?

Vinnare av denna tävling är den som först e-postar korrekt svar till: joel.ringh@xlm.se

Man vinner förstås äran samt en bok om en annan känd arkitekt som haft en stor verksamhet i Gästrikland, nämligen Ralph Erskine. Korrekt svar + vinnare publiceras om två veckor samt bild på byggnaden. Då presenteras även flera byggnader som ritats av Boberg i Gävle!

Inga kommentarer: