onsdag 30 maj 2018

Fönsterrenoveringens dag: Dina fönster - värda att vårda!


Foto: Lovisa Lannerstedt.

Går du och tänker på att det snart är dags att göra något åt dina fönster? Som funderar på om det är lönt att kosta på dem och kanske rent av lutar mot ett fönsterbyte?

I så fall vill vi bidra med lite fakta för att underlätta ditt val. Som byggnadsantikvarier ger vi dagligen råd till privatpersoner och kommuner om äldre byggnader, men det är sällan som vi kommer i kontakt med dem som planerar att åtgärda sina fönster. Det många dessutom kanske inte tänker på är att byte av fönster är en åtgärd som vanligtvis kräver bygglov om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan, dvs inom de flesta tätorter och samhällen.

Idag, den 30 maj, är det Fönsterrenoveringens dag. Det är ett nytt nationellt arrangemang med programpunkter över hela landet. Bakom detta står Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och landets samtliga länsmuseer. Syftet med dagen är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster. Vilka är då fördelarna? Ja, dessa tio punkter vill vi som står bakom detta arrangemang särskilt lyfta fram:

Livslängden Fönsterbågar och karmar av kvalitetsvirke, målade med traditionell färg håller i hundratals år med regelbundet underhåll.
Skönheten Omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.

Privatekonomin Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.
Värdeutvecklingen Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.

Samhällsutvecklingen Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande och minskade miljökostnader.
Miljön Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga miljöpåverkan.

Inomhusklimatet I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.
Materialen Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Äldre fönsterglas återanvänds.

Kulturhistorien Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och förståelsen av kulturarvet.
Hälsan Smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas ger största möjliga ljusinsläpp och ljusspridning i rummet.

Det finns alltså en stor mängd skäl som talar för att det är värt att ta hand om sina fönster. Och kom ihåg: Även fönster från relativt modern tid har värden vi bör vara rädda om. Så ta hand om dina fönster! Läs mer HÄR.
 
Daniel Olsson, Ulrika Olsson

Byggnadsantikvarier
Länsmuseet Gävleborg

 
(Denna text har även publicerats som en debattartikel i dagstidningarna i Gävleborgs län 2018-05-30).

Inga kommentarer: