fredag 14 augusti 2015

Norrlandskustens minsta kapell renoveras

Utsikten från kapellet mot Prästgrundets lilla fyr.
Långt ut i den nordöstra delen av Söderhamns skärgård ligger ön Prästgrundet och här finns norrlandskustens allra minsta kapell. Det är endast 4 gånger 6 meter stort, men ska enligt uppgift ändå kunna rymma hela 32 personer. När det hålls gudstjänst här varje sommar brukar det dock komma så många att då får man flytta ut och hålla andakten utanför kapellet.

 

Kapellbyggnaden stod klar 1838 och har sedan dess utgjort en viktig mötesplats för befolkningen i fiskeläget på ön. Det stora fönstret mot öster sattes igen på 1920-talet, men i övrigt har kapellet sannolikt inte förändrats särskilt mycket sedan det byggdes. Trots att kapellet är så litet följer det i huvudsak samma form som i ett större kyrkorum med bänkinredning med mittgång och kor med orgel. Platsbristen har dock gjort att altare, altarring och predikstol i detta fall har fått kombineras i en särskild specialtillverkad möbel placerad mitt i koret.


Nu under sensommaren kommer kapellets fasader att renoveras och för några veckor sedan var jag ut till ön med en bygghantverkare och gick igenom arbetet som ska utföras, tillsammans med en person från hamnlaget på ön som äger kapellet. Klockstapeln har delvis blivit rötskadad och dåligt virke ska bytas ut och några brädor i fasadpanelen kommer också att ersättas med friskt virke av samma utformning som tidigare. Inför ommålningen tog jag färgprover på fasaderna som nu har analyserats av konservator så att byggnaden ska kunna få behålla nuvarande kulörer även i fortsättningen. Vi får därigenom även veta hur byggnaden har varit färgsatt tidigare. Lite senare i höst blir det dags för slutbesiktning av arbetet och då lovar jag återkomma med en liten rapport från renoveringen här på bloggen.

Inga kommentarer: