torsdag 11 september 2014

Välkomna på stadsvandring ikväll!

3204

Redan på de äldsta stadskartorna från 1600-talet var området som vi idag kallar Gamla Gefle bebyggt. Där låg små fiskarstugor och sjöbodar med tomter som nådde ända till ån. Men området var då betydligt mindre är det vi idag förknippar det med. Inte förrän i början av 1800-talet sträckte sig bebyggelsen så långt som till nuvarande Tullbomsgatan.

På 1700-talet fanns planer på att modernisera området med ett rätvinkligt gatusystem, men detta förverkligades aldrig. Under 1800-talet drogs Södra Strandgatan fram och de strandnära gårdarna miste kontakten med ån. I dessa kvarter uppförde flera förmögna familjer sina bostadshus. I övrigt beboddes området av hantverkare och arbetare vid intilliggande industrier, liksom av fiskare, skeppare, sjökaptener och hamnarbetare. En stor del av den södra stadsdelen revs i samband med den så kallade Södersaneringen under 1950-talet. Tack vare en stark folklig opinion räddades dagens Gamla Gefle från rivning och de kulturhistoriska värdena skyddades.

Om detta och mycket mer får ni höra under kvällens stadsvandring i Gamla Gefle! På Snus-Majas tomt står en ny skylt, framtagen i skyltprogrammet som vi driver ihop med flera enheter på Gefle kommun. Ikväll invigs skylten genom en vandring och till den har vi anlitat Fredrika Nordahl Westin, guide och uppvuxen i Gamla Gefle.

Samling klockan 18 på Snus-Majas tomt. Vandringen tar ca 1 timme. Varmt välkomna!

Fotografiet är hämtat ut våra samlingar och visar Gamla Gefle under 1950-talet.

Inga kommentarer: