måndag 29 augusti 2011

Ny klockstapel på Kråkön


En av spirorna i den tidigare klockstapeln tas försiktigt ned med hjälp av rep.
I skärgården sydost om Hudiksvall ligger fyra öar på rad. En av dessa öar är Kråkön och här finns ett fiskeläge beläget kring en stor naturhamn. På ön finns även ett fiskarkapell som uppfördes 1736 under ledning av den välkände hudiksvallsprosten Johan Olof Broman. Nästan all fiskarbebyggelse är rödmålad medan kapellet, som är beläget på en höjd strax intill fiskeläget, är målat i gul kulör.


Fiskarbebyggelsen ligger i en hästskoform kring naturhamnen där all nuvarande bebyggelse på Kråkön är belägen.
Kapellet målades om och renoverades för två år sedan. I samband med detta arbete upptäcktes att klockstapeln, som består av två höga träspiror vilka bär upp ett litet sadeltak där den gjutna klockan är upphängd, var svårt rötskadad, men det fanns då inte möjlighet att åtgärda detta. Nu var det dags för renovering av klockstapeln och jag deltar i arbetet som antikvariskt medverkande. I förra veckan fick jag båtskjuts ut till ön i strålande sommarväder. Hudiksvallsfirman Brinkab som utför arbetet hade då byggt ställning kring klockstapeln och med hjälp av stöttor och rep togs de rötskadade träspirorna försiktigt ned. De delar av klockstapeln som ej är rötskadade återanvänds och fästanordningar och den järnskodda sparbössan kommer att flyttas över till den nya klockstapeln. När allt är färdigt ska klockstapeln se ut som före renoveringen och Kråköborna kan åter använda sin klocka för att kalla till olika sammankomster i kapellet.
Arbetet med de nya träspirorna till klockstapeln pågår. I bakgrunden syns prästkammaren där prästen i äldre tid övernattade i samband med de årliga prästhelgerna på ön.
Med på resan till Kråkön var även Gunvor Gustafson från Hälsinglands museum för att studera ön och kapellet. Tillsammans med Svenska kyrkan, Hälsinglands museum och Länsstyrelsen bedriver Länsmuseet i år och nästa år ett projekt kring länets fiskarkapell. Sammanlagt finns 11 bevarade fiskarkapell längs hälsinge- och gästrikekusten och därtill känner man även till ett antal ytterligare platser där det har funnits fiskarkapell vilka sedan länge är försvunna. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om kapellen och deras närmiljö och vi har därför ägnat mycket tid på olika arkiv för att gå igenom och fotografera av äldre handlingar, men även intervjuat personer med stor kunskap om dessa miljöer. Projektet bekostas huvudsakligen genom kyrkoantikvariska medel samt via bidrag från Länsstyrelsen. Vi tycker det här är väldigt speciella miljöer som förtjänar att uppmärksammas mer och jag kommer säkert att återkomma till detta omfattande projekt vid fler tilfällen på denna blogg.

Kapellet med ställningar kring klockstaplen vars tak redan har lyfts av.Inga kommentarer: