måndag 12 december 2016

Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland - Väkomna på boksläpp!


Bokens framsida.
Det har nu nästan gått fem år sedan vi påbörjade den första etappen av vårt projekt kring fiskarkapellen i Gästrikland och Hälsingland. Vi är i det här fallet mina kollegor Lars Nylander vid Hälsinglands museum och Bo Ulfhielm och jag, Daniel Olsson, vid Länsmuseet Gävleborg, men väldigt många andra  har också varit inblandade i detta spännande och annorlunda projekt. Den första etappen gick ut på att öka kunskapen kring kapellen genom litteratur- och arkivstudier, intervjuer, platsbesök, årsringsdateringar, och arkeologiska studier.


Sommargudstjänst i Kråkö kapell sommaren 2016.Prästgrundets kapell är minst av samtliga kapell längs norrlandskusten.

När detta arbete var genomfört lät vi kapellen vila en tid innan vi återupptog arbetet 2015 och omvandlade allt material till en bok. Och nu är den klar! På onsdag 14 december klockan 13:00 är det boksläpp på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Boksläppet är öppet för alla intresserade och ingen föranmälan krävs. Vi som skrivit boken finns på plats och kommer att berätta om arbetet och de kapell som
finns bevarade och de vi känner till som har funnits längs kusten i Gästrikland och Hälsingland. Boken, som är på 170 sidor, är rikligt illustrerad med gamla och nya foton samt kartor då den är tänkt att både kunna fungera som en historiebok om kapellen med tillhörande fiskelägen och även kunna användas som en vägledning för de som på egen hand vill upptäcka och uppleva dessa särpräglade miljöer.

Boken har formgivits av Maria Källberg Johansson som är grafiker vid Länsmuseet Gävleborg. Arbetet har utförts i nära samarbete med Uppsala stift och tillsammans med församlingar, kapellvärdar, hamnlag och personer med stor kunskap om dessa miljöer.

Altarutsmyckning i Agö kapell. Foto: Philippe Rendu.

Boken kommer att säljas av Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum för 200 kronor (inkl. moms + ev. frakt) och den kommer även att kunna köpas hos församlingarna/pastoraten i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.

 Varmt välkomna på boksläpp!

Inga kommentarer: