måndag 25 maj 2015

Uppdatering av skadebeskrivningar

IMG_8313

IMG_8314

IMG_8315

Mellan åren 2006-2007 och 2010-2012 har vi tagit fram Underhålls- och åtgärdsprogram till alla länets hembygdsföreningar som äger sina gårdar. Innan själva fältarbetet utfördes så arbetade vi fram en mall för programmen. När vi sedan besökte gårdarna upprättade vi byggnads- och skadebeskrivningar samt uppgav prioritet på underhållsåtgärderna. Väl hemma på kontoret igen, så arbetade vi färdigt programmen innan de skickades vidare ut till föreningarna. Det var dags för dem att börja jobba med sina program!

Checklistor, det vill säga listor som berättar hur och var man tittar på en byggnad när man undersöker den, hjälper föreningarna vid den årliga kontrollen av byggnaderna. I programmen ingår också listor där utförda åtgärder ska fyllas i av föreningarna. På så vis upprättas en slags historik över de arbeten som utförs på olika byggnader. Detta fleråriga arbete blev möjligt för oss genom medel från Gästriklandsfonden, Gävle kommun och Landstingets TRU-nämnd (Tillväxt och regional Utveckling). Den framtagna mallen för programmet visade sig vara så angelägen att Sveriges hembygdsförbund under 2010 köpte den av oss för vidare spridning ut till landets samtliga hembygdsföreningar. Programmet är självklart även tillämpbart på andra byggnader än just hembygdsgårdarnas byggnader.

bild 3

bild 1 (2)

bild 2 (3)

Genom medel från Gästriklandsfonden har vi nu möjlighet att arbeta med uppdateringar av skadebeskrivningarna i programmen för Gästrikland. Det är riktigt roligt att komma ut på gårdarna igen, efter närmare 10 år, och se hur mycket som gjorts på byggnaderna. Mycket av det vi då såg som krävde underhåll, är idag åtgärdat. Förvånansvärt få nya skador har uppstått. Vi kan se att hembygdsföreningarna verkligen månar om och sköter om sina byggnader! Det visar att våra program är enkla att arbeta efter och funkar som de ska. Inte minst är det väldigt roligt att komma ut på plats och träffa passionerade hembygdsfolk!

Inga kommentarer: