måndag 10 februari 2014

Berättande bilder från kyrka och gård i Hälsingland

 

Kyrkomålning

Välkomna på ett spännande föredrag söndag 16 februari kl. 14:00!

Antikvarie Lars Nylander från Hälsinglands museum spårar samband mellan kyrkokonsten och allmogemåleriet i Hälsingland.

Hälsingegårdarnas målningar har de senaste åren fått välförtjänst uppmärksamhet, inte minst i världsarvssammanhang. I Hälsinglands kyrkor finns berömda kalkmålningar, altartavlor av framstående konstnärer och en hel del andra dekorationer. Dessa två världar, det sakrala och profana, är egentligen en enda kultur i Hälsingland. Delvis har samma målare varit verksamma och kyrkans inredningar har alltid inspirerat allmogemålarna och de bönder som beställde målningar till sina gårdar. Var för sig men även tillsammans är gårdarnas och kyrkornas målningar ett oerhört spännande kulturarv.

Plats: Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20, Gävle.

Fri entré

Inga kommentarer: