måndag 27 januari 2014

Historien berättar

Idag
Emellanåt ger vi oss ut på rådgivningsbesök. Vi åker alltså hem till en fastighetsägare som har hört av sig till oss med sina frågor och funderingar kring sin fastighet eller specifika byggnad. Det här är en kostnadsfri tjänst som vi handhåller och vi gör den i mån av tid och även utifrån objektet och frågorna.

Besöket mynnar ut i en skriven sammanfattning, ett protokoll. Det skickar vi, förutom till fastighetsägaren, även till länsstyrelsen och till berörd kommun. I några fall träffar vi fastighetsägaren igen och det är i de fall den beviljas byggnadsvårdsmedel från länsstyrelsen och museet får en roll som antikvarisk medverkande. I de allra flesta fall varken ses eller hörs vi igen. Fanns tiden och resurserna skulle vi gärna följa upp alla besök vi gör, men tyvärr har vi inte den möjligheten.

Huset ovan besökte jag strax innan jul. Ett ståtligt hus byggt under slutet av 1890-talet. Idag i stort behöv av vård och kärlek. Ägarna hade köpt fastigheten tidigare under hösten och ville bolla sina idéer kring den kommande restaureringen med mig. Huset har invändiga skador efter en brand för ett tiotal år sedan. Bland annat är mellanbjälklaget uppbrutet i en del av ett rum. Andra funderingar som behandlades var den lilla dörren mellan övre salen och en intilliggande kammare. Dörren är upptagen under mitten av 1900-talet och förtar en del av salens maffighet. Dessutom förvanskas det pedagogiska värdet i rummen. Utan sekundärdörren in till kammaren, förstår man precis hus rummet ursprungligen har använts. Hur gör man? Hur ska man tänka?

Ja, nu har den här fastigheten haft turen att få både kunniga och mycket intresserade nya ägare. Jag och en av ägarna har mailat med varandra flera gånger efter besöket. Ytterligare frågor har besvarats och ytterligare frågor har väckts.


tidigare

För någon vecka sedan fick jag det här gamla fotografiet från ägaren. Huset i dess forna prakt. Den kommande restaureringen kommer att gå långsamt framåt. Men med ett sådant här informativt fotografi, finns det alla möjligheter till ett lyckat resultat.

Förhoppningsvis kommer jag att kunna berätta mer om huset framöver, då arbetena börjar komma igång.

Den undre bilden är hämtad från DiBiS, digital bild i Söderhamn.

Inga kommentarer: