fredag 15 mars 2013

Ny webbplats - Varsamt

 
Vi vill tipsa om Varsamt, en alldeles färsk webbplats om hus, ombyggnad och varsamhet. Webbplatsen är skapad av  projektet Husnyckeln, ett interreg-projekt som syftar till att värna och utveckla kulturmiljöer i Nordens Gröna Bälte genom kunskapsförmedling och information om byggnadskultur och byggnadsvård.

Tanken är att webbplatsen ska ge en introduktion till varsamhetsbegreppet och ge exempel på ett varsamt förhållningssätt. Varsamt har tagits fram som en interaktiv nätbaserad kurs. Webbplatsen är tillgänglig för alla som är intresserade av byggnadskultur och byggnadsvård. En specifik målgrupp som Varsamt vänder sig till är elever som studerar på gymnasieskolans byggprogram. Kursen är utformad för att öka elevernas kompetens för arbete med det byggda kulturarvet som här är representerat av enfamiljshus byggda mellan 1890 och 1999. Många av dessa hus har tidstypiska karaktärer, kvaliteter och arkitektoniska egenskaper som lätt byggs bort i samband med renoveringar.

Läs mer om projektet HÄR.

Inga kommentarer: