fredag 8 februari 2013

På seminarium i Järvsö!


Vinter i Järvsö med Stene gård och Öjeberget.
Järvsöbygden visade sig i sin allra mest fördelaktiga vinterskrud när Hantverkslaboratoriet anordnade nätverksträff och byggnadsvårdsseminarium i Järvsö och detta tillfälle ville vi förstås inte missa. På Järvsöbadens pensionat, ibland beskrivet som urbilden för det traditionella svenska pensionatet, samlades närmare 80 förväntansfulla mötesdeltagare från Gävleborg och grannlänen, samt även en och annan ännu mer långväga seminariedeltagare för att ta del av ny forskning inom byggnadsvården. På agendan fanns givetvis en hel del med koppling till hälsingegårdarna och världsarvsutnämningen, med bland annat föredrag av Ingela Broström om vad det var som gjorde att hälsingegårdarna kunde skrivas in på världsarvslistan och presentation av den nya boken Sju gårdar av författarna Mimmi Göllas och Stephanie Cassel Kristofers.

Världsarvsgården Kristofers i Stene, Järvsö.
Kristofers gammelbyggning.
På programmet stod även ett besök på världsarvsgården Kristofers i Järvsö med visning både av gårdens välbevarade gammelbyggning och studiebesök i den moderna ladugården. Gården är den enda av de sju världsarvsgårdarna där det fortfarande bedrivs ett aktivt jordbruk med djurhållning. Under eftermiddagen hann vi även med att göra ett besök i byggnadsvårdsfirmans Timmerblocks verkstad i Ljusdal samt efter att vi kommit tillbaka till Järvsö bland annat lära oss mer om den stora mängd medeltida takkonstruktioner som ännu finns bevarade i Sveriges kyrkor.

Det är väldigt nyttigt att vara med på träffar av detta slag och få ta del av den senaste forskningen, men inte minst att knyta kontakter med personer som på olika sätt arbetar med liknande frågor som vi gör. Tack Henrik Larsson från Hantverkslaboratoriet i Mariestad för ett intressant och trevligt arrangemang!


På studiebesök hos Timmerblock i Ljusdal.

Järvsöbaden.
 
Mina kollegor Ingela, Erika och Ulrika framför Järvsöbadens pensionat.


Inga kommentarer: