onsdag 6 februari 2013

Inte bara en yxfabrik

Sedan jag övertog rollen som projektledare för Järnriket i augusti har dagarna varit fyllda med konferenser, seminarier, kurser, samråd och möten. Det har varit intensivt men oerhört utvecklande! Jag har fått allt större förståelse för hur kulturmiljöerna kan lyftas fram och utvecklas inom besöksnäringen. Kulturturism är en av de snabbast växande sektorerna och det är så roligt att träffa alla dessa entusiastiska människor som vill sprida kunskap om arkitekturhistorien till vetgiriga turister och nyfikna besökare.

Ett konkret uppdrag som jag har nu är en kulturhistorisk värdering av Wetterlings yxsmedja. VD Julia Kalthoff säljer inte bara kvalitetsyxor, hon är i högsta grad medveten om vilken kulturhistorisk skatt själva fabriksområdet är. För den som vill köpa en yxa i fabriksbutiken är det en kittlande upplevelse att få en guidning i smedjan för att se hur de tillverkas. Den som är intresserad av industrimiljöer får en riktig wow-känsla genom att vandra omkring i området vid dammen, mellan smedjan, verkstaden, verkmästarbostaden och den lilla timrade tvättstugan.
 
Julia tog kontakt med länsmuseet och Järnriket för att få hjälp med att använda de kulturhistoriska värdena som en resurs i varumärkesbyggandet. Inte undra på att hon blev Årets Affärskvinna 2012.

Inga kommentarer: